Handläggare

Det finns ett flertal funktioner i LiveChat för att underlätta hanteringen av dina handläggare och team samt för att stödja verksamheten under tiden som de chattar.

Hantering

Administrera själv dina handläggare och skapa hur många användarkonton du vill. Du slipper krånglet med att ”låna” konton mellan handläggare då alla kan ha varsitt konto, vilket även innebär att statistik och kundnöjdhet blir personlig.

Roller

Handläggare i LiveChat kan ha tre olika roller, Owners, Admministrators och Agents.

Owners kan hantera allt i LiveChat och är den enda som kan hantera betalningsinformation. Det är alltid endast en Owner till vare LiveChat-system.

Administrators liknar Owners då de kan administrera allt i systemet förutom betalningsinformation.

Agents hanterar chattar från kunder och har begränsad access till inställningar och statistik.

Grupper

Du kan skapa grupper och lägga till specifika handläggare till grupperna så att de endast hanterar de chattar som de har kompetens till. Exempelvis så kan du routa alla supportchattar till din supportpersonal och alla chattar som har med ekonomi att göra till din ekonomiavdelning.

Genom att fördela chattar i grupper möjliggör det även att ta fram separat statistik för dessa grupper, exempelvis hanteringstider, kundnöjdhet etc. Grupper kan även användas för att skapa olika upplevelse av chatten, exempelvis språk, färg och grafik.

Monitorera chatt

Du kan i realtid följa pågående chattar hos dina handläggare och ”viska” till dem för att hjälpa till med ett krångligt ärende. Exempelvis kan det användas för att träna upp nya handläggare och finnas där som ett stöd för dem när de börjar chatta på egen hand.

Schema

Du kan kontrollera vilka tider som dina handläggare skall hantera chattar genom att använda schemafunktionen. Det innebär att handläggare automatiskt blir in-/urkopplade baserat på de tider som de skall bemanna chatten.

Via schemat kan du även skift för vardagar, helger eller för personal som skall bemanna på natten.

Samtidiga chattar

Du kan sätta en gräns för hur många samtidiga chattar respektive agent kan hantera. På så sätt säkerställer du att de mindre rutinerade handläggarna inte drunknar i för många pågående chattar.

Fler funktioner

Starta en gratis testperiod!

5 minuter för att komma igång, testa licensnivån Team under 14 dagar, ingen betalningsinfo behövs